Trainingsaanbod

 

• Omgaan met Lastige Klanten Frustratiereductie en agressie voorkomen
• Open Vragen Leren Stellen Ontdekken waar het wezenlijk om gaat
• Vriendelijk Confronteren Elkaar wijzen op lastig gedrag zonder het contact te verliezen
• Efficiënt Onderhandelen Met hart voor elkaar, maar hard ten aanzien van het probleem
• Opties Genereren Problemen creatief oplossen
• Vervolgtrainingen op maat Toegesneden op uw specifieke behoeften